Přerovská 68, 779 00 Olomouc 585 316 220 info@manek.cz
Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno-Slatina 776 195 303 infobrno@manek.cz
CZ
Zobrazit menu
Zobrazit sortiment
Norton Clipper Máme 20 let zkušeností

Obchodní podmínky NORTON.cz


Obchodní a záruční podmínky

Prodávající
•    MANEK stavební stroje – Ing. Karel Manek, Přerovská 68  779 00 Olomouc
•    IČO  11531843
•    DIČ  CZ 5410113324   (jsme plátci DPH).


Práva a povinnosti prodávajícího
•    Prodávající bude dodávat pouze to zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.nortonclipper.cz a které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR.
•    Do každé zásilky dodá vedle objednaného zboží také daňový doklad o zaplacení s rozepsanou cenou za jednotlivé položky a záruční list s uvedenými záručními podmínkami.
•    Prodávající bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, bude ho informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky, její expedici a případné přijaté platbě za zboží.
•    V případě nesplnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodu www.nortonclipper.cz bude prodávající o tomto stavu kupujícího včas informovat.
•    Prodávající bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, DPH a za dopravu, příp. balné.
•    V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit – zboží však musí být odesláno na adresu prodávajícího, v původním obalu, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku – jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat. Při splnění těchto podmínek bude kupujícímu vrácena finanční částka do cca 10 dnů od obdržení vráceného zboží. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
•    Osobní údaje kupujícího bude prodávající chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.


Práva a povinnosti kupujícího
•    Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
•    Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
•    Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení – odstoupení od kupní smlouvy.
Závaznost objednávek
•    Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. stiskne tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU), je považována za závaznou.
•    Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
•    Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat – tuto akci provádí pouze prodávající po dohodě s kupujícím.

Dodací a platební podmínky
•    Zboží je zasíláno prostřednictvím společnosti TOP Trans, GEIS nebo General Parcel na dobírku – doručení do 24 hodin po vyskladnění.
•    Dodací lhůta začíná od předání zboží přepravci. V případě nezastižení kupujícího bude balík uložen ve regionálním skladě přepravní firmy po dobu 7, resp. 14 dní. Zákazník bude přepravcem informován na zadaný telefon.
•    Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (neporušenost krabice či pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
•    Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, není na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky žádný nárok.
•    Kupující má možnost výběru osobního odběru u prodávajícího v provozovně Přerovská 68, 779 00 Olomouc
•    Při potvrzení objednávky bude kupující informován, kdy je možné zboží vyzvednout.

Expedice zboží
•    Vzhledem k povaze zboží, které vám nabízíme, se doba doručení pohybuje kolem 3dnů – 1 měsíce od odeslání vaší objednávky.
•    Samozřejmě nejsou výjimkou případy, kdy je možné zboží expedovat druhý den po odeslání objednávky, nicméně o skutečném datu objednávky budete vždy informováni e-mailem, který bude automaticky odeslán na vaši e-mailovou adresu, kterou jste zadali při procesu objednávání zboží.
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v dohodnutém  termínu doručit, budeme vás s předstihem kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

Záruční a reklamační podmínky
•    Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 12 nebo 24 měsíců. V případě zakoupení zboží koncovým uživatelem se záruční doba řídí dle Občanského zákoníku. V případě zakoupení zboží fyzickou či právnickou osobou (IČO) se řídí dle Obchodního zákoníku.
•    Ke každému výrobku je dodán záruční list s podrobnými záručními podmínkami.
•    Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.nortonclipper.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci tím, že vadný výrobek zašle na adresu: MANEK stavební stroje, Přerovská 68, 779 00 Olomouc.
•    Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, záruční list, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
•    Kupující je povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
•    Závady na zaslaném zboží zpět prodávajícímu bude prodávající obratem řešit a kupujícího o řešení závady informovat. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena , opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
•    V případě doručení opraveného zboží prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.